Transfeminin

Bruges hovedsageligt om DMAB transpersoner.
Dvs. en paraplybetegnelse for kvinder og ikke-binære personer, der er tildelt det mandlige køn ved fødslen.

Ovenstående er den mest udbredte betydning, men ordet bliver også sommetider brugt til at beskrive et stærkere forhold til femininitet end maskulinitet, og bruges undertiden som en kønsbetegnelse i sig selv. Denne brug af ordet er dog kontroversiel, da den insinuerer et modsætningsforhold mellem femininitet og maskulinitet.

Eksempler på brug:

  • "Transfeminine personer er enormt underrepræsenterede i Københavns queermiljø."
  • "Hvordan kan det være, at der er så stort et pres på transfeminine personer for at de skal få bottom surgery?"
  • "Volden mod især sorte transfeminine personer er tårnhøj sammenlignet med andre grupper indenfor LGBTQ."

Se eventuelt Transmaskulin - parallelbegreb.