Transmaskulin

Bruges hovedsageligt om DFAB transpersoner.
Dvs. en paraplybetegnelse for mænd og ikke-binære personer, der er tildelt det kvindelige køn ved fødslen.

Ovenstående er den mest udbredte betydning, men ordet bliver også sommetider brugt til at beskrive et stærkere forhold til maskulinitet end femininitet, og bruges undertiden som en kønsbetegnelse i sig selv. Denne brug af ordet er dog kontroversiel, da den insinuerer et modsætningsforhold mellem femininitet og maskulinitet.

Eksempler på brug:

  • "Transmaskuline personer oplever i det store og hele mindre synlighed i massemedierne, fordi de fleste tror, at transkvinder er de eneste transkønnede, der findes."
  • "Under queerfestivalen var der flere transmaskuline personer, der bemærkede, at de følte sig presset til at undertrykke sine feminine sider for at blive taget seriøst."

Se eventuelt Transfeminin - parallelbegreb.

Har denne artikel lært dig noget nyt eller bragt værdi til din verden? Ønsker du at se mere fra killjoy.dk?
Vi indsamler penge til sidens drift på patreon.com/killjoydk, hvor man kan opsætte månedlige donationer helt ned til $1 (ca. 6,5 kr). Hvis alle tilbagevendende læsere gav $1, havde vi råd til at hyre en professionel journalist på deltid.

Ordhjul: