Fremtidens Feminisme


Arrangør
Regensens Symposion
Sted
Regensen, Store Kannikestræde 2 , København , Danmark
Starttidspunkt
22. april 2017 - 11:00
Sluttidspunkt
22. april 2017 - 20:00
Beskrivelse

Fremtidens Feminisme

Velkommen til Regensens Symposions feministiske del: Fremtidens feminisme!

"Fremtidens feminisme" vil skabe en fælles platform for feministisk vidensdeling på tværs af akademia, sociale medier, hverdagsaktivisme og sociale praksisser.
Vi har inviteret stærkt engagerede feministiske forskere, debattører, aktivister og fagpersoner til at fortælle om deres forskning og og skabe vidensdeling på tværs af institutioner og hierarkiske videnssystemer.

Derfor åbner vi dørene for alle personer - både dem, der er feministisk velbevandrede, dem, som ønsker en indføring i denne videnskabelige og sociale praksis og dem, som slet ikke kender til området. Gennem oplæg og en paneldebat sætter vi fokus på køn, krop, etnicitet og intersektionalitet.
____________________________________________________________

Oplæg 11.30-12.30

Khatera Parwani
"Feminismens 4. bølge - en kamp om repræsentation"

Fra det øjeblik, Khaterah Parwani gjorde sig bemærket, har hun sat fokus på minoritetsborgeres repræsentation og særligt kvindernes. Khaterah Parwani kommer og holder et oplæg om bølgefeminisme fra et minoritetsperspektiv, hvor hun udfordrer den bekvemmelige modvilje overfor repræsentation og stiller spørgsmålstegn ved, hvad solidaritet egentlig er for en størrelse. Fra et minoritetsperspektiv i Danmark, vil hun udfordre alle gængse forestillinger om frihed, ligestilling og repræsentation og forklare, hvorfor den kamp fylder så meget for hende.

Oplæg 12.45-13.45

Axel Pedersen-Nielsen og Elias Magnild
"Affektive eksklusioner"

Hvilke mulige positioner er der for trans-identiteter at indtage i feministiske rum, som primært er defineret af cis-kønnede strukturer? Behovet for feministiske rum eksisterer blandt andet, fordi der her kan skabes plads til at snakke om, eller komme væk fra, et ubehag, som opleves uden for disse rum. Dog er ingen feministiske rum gnidningsfrie, da vi alle er forskellige og har forskellige indgange til disse rum. Axel Pedersen-Nielsen og Elias Magnild vil åbne for en snak om det ubehag, som transpersoner kan føle i disse rum, hvorfor det opstår, og hvad man kan gøre ved det. Axel Pedersen-Nielsen og Elias Magnild har begge en baggrund i trans-aktivisme og venstreradikal politik. Derudover har de begge, med baggrund i oplæggets tema, erfaring med at droppe ud af op til flere uddannelser.

Oplæg 14.00-15.00

Nazila Kivi
"Kommer feminisme i bølger? Om krop, magt og identitet"

Hvad er ”fjerde bølge” feminisme, og hvordan hænger krop, identitet og magt sammen med feminisme? Nazila Kivi vil i dette foredrag og i samtale med publikum introducere nogle redskaber til at forstå sammenhængen mellem feminisme, magt og verdens nuværende tilstand.

Oplæg 15.00-16.30

Nina Lykke
"Kønsforskning og feministisk teori - mellem videnskabskritik og visioner"

Nina Lykke vil give et overblik over nyere feministisk teori og postkonstruktionistiske videnskabsforståelser i kønsforskningen. Der vil især blive lagt vægt på, hvordan feministisk teori ser subjektet som skabt i intersektioner mellem køn og andre sociale kategorier, samt hvordan begreber som disidentifikation - i forhold til stereotype forestillinger om subjektivitet og hverdagsutopiske forestillinger om forandringspraksisser - spiller en rolle.

Oplæg 16.40-18.00

Morten Hillgaard Bülow
"Fremtidens feminisme - mere krop!"

Morten Hillgaard Bülow vil tage udgangspunkt i den materielle vending indenfor feministisk teori og dens overlap med eksempelvis disability studies, fat studies, ageing studies, trans studies, mm. Hvad gør fokus på kroppe ved vores forståelse af feminisme? Og hvad er det for mulige fremtider, denne vending peger imod? Hvor er feminismen på vej hen? Hvilke former for feminisme kan dette udvikle sig imod?
____________________________________________________________

Paneldebat 18.00-20.00

Fremtidens Feminisme

Debattører i panelet:
Laura Mølgaard Tams, Emma Holten, Uzma Ahmed og Louise M. Kjølsen.

Moderator: Ulrik Frost.
____________________________________________________________

Programmet for denne blok:
• 11.30-18.00: Oplæg
• 18.00-20.00: Paneldebat v. Ulrik Frost, Emma Holten, Uzma Ahmed, Laura Mølgaard Tams og Louise Kjølsen.

HUSK at arrangementet om Fremtidens Feminisme er en del af Regensens Symposion, der løber over hele weekenden med spændende foredrag, paneldebatter, mad og musik:

Regensen er ikke niveaufrit, og er desværre ikke tilgængeligt for kørestole.

Tilbage