Artikler på killjoy.dk

Killjoy's flagskib er vores 3 overordnede redaktioner Opinion, Vidnesbyrd og Vidensbank. Herigennem udgiver vi de artikler, som har været igennem grundig gennemarbejdelse, og er målrettet et mere alment queer publikum - i modsætning til blogindlæg, kunstprojekter og resourcesider, som betragtes som mere niche. De 3 favner henholdsvis:

Her tror vi ikke på, at der findes nogen objektiv erkendelse af verden. Vi byder det subjektive velkomment, og her er også i den grad plads til det ikke-normative og det kunstneriske. Killjoy.dk skal være med til at nedbryde status quo og give ny magt og flere stemmer til de fremmedgjorte og de stemmeløse.

Nyeste indslag

Nyeste indslag på vores engelsksprogede underside: