Ordbog


Om blaxploitation og transploitation

Transploitation-begrebet har en lang historie i USA og England, og selvom vi i den Danske film-historie har eksempler på transploitatoriske film, er det analytiske begreb for fænomenet altså først på det seneste blevet samlet op herhjemme. Begrebet udspringer af den amerikanske film-genre med navnet blaxploitation, men har en meget anderledes historie, betydning og brug.

Cishetero- normativitet

Sammentrækning af heteronormativitet og cisnormativitet, der beskriver den udbredte antagelse om, at enhver er heteroseksuel og ciskønnet, indtil det modsatte er bevist

Transfeminisme

Transfeminisme er en feministisk metode kendetegnet ved et fokus på det binære kønssystem som hovedgrundlag for sexisme og opererer med mange forskellige sexismer - f.eks. cissexisme, heterosexisme, monosexisme og femmefobi

GSM (Gender & Sexual Minorities)

Engelsk akronym og paraplybegreb for personer gjort til minoriteter af køn- og seksualitetsrelaterede normer. Er opstået dels ud af et behov for at have en mere koncis og præcis betegnelse for et område, der har tendens til at afstedkomme lange bogstavssupper så som LGBTQIA

Giftigt Sprog: Biologisk Køn

Begrebet “biologisk køn” er en såkaldt politisk konstruktion. Det kan betyde alt fra kønnede hormonsammensætninger, kønsorganer, kromosomer, reproduktive roller, kønskarakteristika og tildelt køn

Andetgørelse & Fremmedgørelse

... er en proces i relationen mellem mennesker, som gør, at nogle ses som genkendelige og som nogen, der hører til, mens andre ses som andre/andet/fremmede

Kønsberettigelse

... er et begreb formet af den transkønnede akademiker og aktivist Julia Serano i hendes bog ”Whipping Girl”. Begrebet dækker primært over måden, hvorpå cis og ikke-interkønnede personer føler sig berettigede til at definere andres køn

Cissexisme

... beror på antagelsen om, at der er et naturligt forhold mellem det køn man tilskrives ved fødslen, ens kønsudtryk og ens kønsidentitet. Det er en hierarkisk struktur, der ser ciskønnede som normale og transkønnede som afvigende

Transantagonisme i feministiske miljøer

I FLAB programmet definerede vi begrebet således: "at fremmedgøre og eksoticere transpersoner blandt andet gennem binært sprogbrug." Jeg har været med til at lave den feministiske festival FLAB. Denne tekst er en refleksion over nogle af de måder, jeg har oplevet andre menneskers reaktioner på min krop i den forbindelse

Down With Cis Day

Down With Cis Day er den ironiske markering af dagen, hvor en Tumblr-bruger offentliggjorde den tekst, der skulle blive kimen til det lige så ironiske meme Down With Cis.

Killjoy

Killjoy er når man er med til at synliggøre de eksklusionsmekanismer, der udgør præmisserne for den gode stemning - eller den stemning, som ikke er forstyrret. Når man laver killjoy, tvinger det mennesker omkring en til at tænke over deres position, og det er de fleste hverken vante eller gode til

Transmisogyni

Transmisogyni er en sammentrækning af ordene transfobi og misogyni, og beskriver en særlig form for fjentlighed og undertrykkelse kun rettet mod transkvinder og andre transfeminine personer

MTF (Male to female)

Engelsk akronym for male to female. På dansk: Mand til kvinde.

FTM (Female to male)

Engelsk akronym for female to male. På dansk: Kvinde til mand.

DMAB (Designated male at birth)

Engelsk akronym for designated male at birth. På dansk: Tildelt det mandlige køn ved fødslen.

DFAB (Designated female at birth)

Engelsk akronym for designated female at birth. På dansk: Tildelt det kvindelige køn ved fødslen.

LGBTQIA

Engelsk akronym for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual

Transmaskulin

Paraplybetegnelse for mænd og ikke-binære personer, der er tildelt det kvindelige køn ved fødslen

Cisnormativitet

1. Antagelsen at at alle er ciskønnede eller 2. Antagelsen at enhver person som udgangspunkt er ciskønnet, indtil det modsatte er bevist

Ciskønnet

Adjektiv. Beskriver en person, der er enig i sit tildelte køn.

Transfeminin

Paraplybetegnelse for kvinder og ikke-binære personer, der er tildelt det mandlige køn ved fødslen

Transtæsk

Transtæsk er ikke farligt. Det er som regelt meget nemt at stoppe eller de-eskalere transtæsk ved at sige undskyld og give udtryk for en vilje til at lære så snart, man er blevet klar over, at man har “jokket i spinaten”.

Pinkwashing

Pinkwashing beskriver et forsøg på at udnytte en sag til egen fordel uden egentlig at støtte den. Det er et engelsk begreb, som først blev brugt om firmaer, som solgte produkter med det lyserøde bånd til støtte mod brystkræft på emballagen, selvom produkterne indeholdte potentielt kræftfremmende stoffer.

Deadnaming

Deadnaming er det man gør, når man kalder en person ved et navn, de ikke går under længere. Det er mest hyppigt brugt om omtale af transkønnedes tidligere navne, såsom f.eks. at bruge det navn en transkønnet person er døbt med, selvom denne har frabedt sig at blive kaldt ved det navn.

Velmenende Cissexisme

Velmenende cissexisme er når nogen prøver at gøre noget godt for transkønnede, men ender med at gøre det modsatte. Mest hyppigt i et forsøg på at opmuntre transkønnede ved at fremhæve noget de anser som en forskel mellem ciskønnede og transkønnede, som transkønnede har en særlig fordel i.

Giftigt sprog: Født i den forkerte krop

"Født i den forkerte krop" er en sygeliggørende og generaliserende trope om transkønnede, som især cispersoner elsker at bruge, fordi den er "nem at forstå". Men den er baseret på en misforståelse og undertrykker transkønnede

Homonormativitet

Har du nogensinde følt, at pride-paraden var mere en bøssefest end en markering af LGBT-personers eksistens og ret til samme? Er du træt af LGBT-fællesskaber, der er 99% kridhvide?

Kønsessentialisme

Beskriver den essentialistiske opfattelse af køn, at der findes to biologiske køn, og at disse har medfødte forskelle forankret i biologi, der ikke er begrænset til kønsorganer og sekundære kønskarakteristika, men også omfatter f.eks. intellekt, matematiske evner, sproglige evner, emotionel kapacitet, adfærd, etc.

Agtværdighedsjustits

Agtværdighedsjustits er en oversættelse af det engelske begreb respectability politics

Kønnelse og fejlkønnelse

Kønnelse er en handling eller process - bevidst eller ubevidst, hvori nogen eller noget tildeles et køn.

Giftigt sprog: Kønsskifte

Vi skal lære at sige springe ud i stedet for kønsskifte, og genitalrekonstruktiv kirurgi i stedet for kønsskifteoperation.

Normative og ikke-normative kønsudtryk

Begrebet kønsudtryk dækker i simple vendinger den måde, man udtrykker sit køn på. I mere præcise ord dækker det over de dele af ens udseende og adfærd, personer i din omgangskreds og samfund vurderer, når de vil kønne dig.

Tildelt Køn

Især når man taler om en transkønnet person, er det vigtigt at lægge vægt på, at det tildelte køn er noget, nogen andre har bestemt, og derfor ikke er personens eget valg.