Vi vil have et sundhedshus, og det skal ligge her

I forbindelse med regionsrådsvalget har killjoy.dk inviteret 3 regionsrådskandidater til at skrive om, hvad regionsrådene kan, og hvorfor de har valgt at stille op. I dette tredje og sidste indlæg, fortæller Siri Bonde om sine prioriteter og ønsker til regionen. Siri opstiller i Region Hovedstaden for Feministisk Initiativ.

Det er vigtigt at stemme til regionen, fordi den politik som bliver ført i Regionen har konsekvenser  for manges liv og hverdag. Alligevel bliver regionsrådsvalget i stor stil overset. Regionsrådet er sundhedsvæsenets arbejdsgivere, derfor har det stor indflydelse på hvilken behandling der bliver tilbudt.

Jeg har fokus på psykiatrien, LGBTQIA-problemstillinger i sundhedsvæsenet og et Feministisk Eftersyn af eksisterende og kommende politikker i regionen.

Psykiatrien skal opprioriteres.
Psykisk sygdom skal ligestilles med somatisk sygdom!
Fra 2011-2015 er det samlede antal patienter i psykiatrien steget med 26%. I samme periode er antallet af sengepladser kun steget med 2,4%, og udgifterne pr. patient er faldet med 11%. Det betyder dårligere eller manglende behandling af patienter. Svingdørspatienter, langtidssygmeldinger og yderligere marginalisering er konsekvensen.
Det har også konsekvenser for de ansatte i psykiatrien og på bosteder. Det giver et dårligere arbejdsmiljø – og det kan øge risikoen for vold, at der er underbemandet.

Behandlingen af transpersoner skal tages ud af psykiatrien. Transkønnethed er taget af listen over psykiske sygdomme og der er kommet en ny behandlingsvejledning fra Sundhedsstyrelsen, men udredningen og behandlingen finder stadig sted i psykiatrien. Transpersoner oplever ofte en uværdig behandling i sundhedsvæsenet og i særdeleshed hos Sexologisk Klinik, som i praksis har monopol på udredningen og behandlingen i Region Hovedstaden.
Transpersoner bør få en behandling baseret på information og samtykke.
En måde at bryde Sexologisk Kliniks monopol på, er etableringen af LGBTQ Sundhedshuse.

LGBTQ personers mentale sundhed optager mig meget. Det er vigtigt at psykiatrien, og sundhedspersonalet generelt, formår at have en mere normkritisk tilgang. Seksuelle- og kønsminoriteter er oftere stressede og er oftere ensomme, hvilket ofte er en konsekvens af stigmatisering og diskriminering i samfundet. Samtidig møder mange LGBTQ personer et sundhedsvæsen som ikke har indsigt i de psykiske konsekvenser af diskrimination. Det gælder både hos psykologen, lægen og i psykiatrien.

Det er udmattende at være i en minoritetsposition – og den udmattelse har konsekvenser.

Et LGBTQ Sundhedshus til Region Hovedstaden

Jeg vil arbejde for, at vi i Region Hovedstaden får oprettet et LGBTQ Sundhedshus.

Her skal det f.eks. være muligt at tale med en psykolog, der har erfaring med at tale med transkønnede og queers om, hvordan det er at gå ind i en transition fysisk og psykisk. Som transpersoner kan tale åbent og ærligt til, uden at frygte, at det har betydning for deres behandlingsforløbs længde.

Der kan være grupper, hvor transpersoner kan tale med andre transkønnede om deres erfaringer med at transitionere, så de kan lære af andres erfaringer og f.eks. tale om til- og fravalg af behandling og operationer.

Det skal være et sted, hvor man kan få information og kan samtale frit om, hvad det vil sige at være transkønnet og føle sig anderledes, hvilke muligheder man har og hvordan de påvirker ens psyke og velbefindende.

LGBTQ Sundhedshuset skal også varetage andre opgaver som f.eks. viden og vejledning om sexsygdomme.

Jeg har fokus på minoritetsstress, og hvordan man som LGBTQ person mødes i sundhedsvæsenet, særligt i psykiatrien.

LGBTQ personer oplever oftere stigmatisering og diskrimination i samfundet og det har psykiske konsekvenser. Når man som menneske har en udsat position i samfundet, øger det risikoen for både depression og stress. Foruden etablering af LGBTQ Sundhedshus, er det også nødvendigt at forbedre sundhedstilstanden hos LGBTQ personer generelt, ved at alt øvrigt sundhedspersonale på sigt uddannes og efteruddannes, så de har kompetencerne til at varetage og behandle de udfordringer som LGBTQ personer møder.

Det er vigtigt at sørge for at ingen bliver dobbelt ramt af at være placeret i en udsat position i samfundet. Ingen skal være bange for at søge psykiatrisk behandling, fordi de frygter sundhedspersonalets reaktioner.

Forandring opnås ikke alene gennem lovgivning

I Feministisk Initiativ tror vi på, at lovgivning er vigtig i kampen for et bedre og mere ligestillet Danmark. Lovgivning alene ændrer dog ikke verden – vi må også arbejde med vores sociale forståelser af os selv og hinanden. Kun ved konsekvent at reflektere over samfundets sociale logikker kan vi sikre os, at vedtaget lovgivning bliver gennemført.

Derfor skal vi kigge lovgivningen og forvaltningen efter!

”Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning” hedder det i §4 i Ligestillingsloven. Dette sker ikke i tilstrækkeligt omfang.

Ligestillingsloven er fra 2000, men alligevel er Danmark langt bagud i forhold til ligeløn, lige repræsentation og lige muligheder. Kvinder når sjældent de øverste ledelseslag i samfundet, kvinders livsindkomst og pension er væsentligt lavere end mænds, mænds sundhed og levealder er væsentligt ringere end kvinders og mænds adgang til barsel er markant dårligere end kvinders.

Vi vil give de politiske beslutninger og forvaltningen et feministisk eftersyn med fokus på køn, klasse og minoriteter. Der skal udvikles en strategi for at undgå strukturel diskrimination af personer, uanset hvem de er.

På den måde vil vi sikre, at økonomisk klasse ikke har indflydelse på eksempelvis den behandling man modtager i sundhedsvæsenet, hvor mere velstillede borgere tilkøber sig en privat behandling og andre må nøjes eller undvære. Det gælder alt fra hormonbehandlinger over fødselsforberedelse til psykiatrisk behandling.

I Feministisk Initiativ arbejder vi ikke, som en række andre partier, med feminisme som et vedhæng til vores øvrige politik. Feminisme er vores ideologiske ståsted og hjem.

Om

Artiklen er skrevet af Siri Bonde med hjælp fra Signe Møller Villumsen og redigeret af Laura Mølgaard Tams

Feministisk Initiativ sidder i Region Hovedstaden i valgforbund med Enhedslisten, Kommunisterne og Christiania-listen

Har denne artikel lært dig noget nyt eller bragt værdi til din verden? Ønsker du at se mere fra killjoy.dk?
Vi indsamler penge til sidens drift på patreon.com/killjoydk, hvor man kan opsætte månedlige donationer helt ned til $1 (ca. 6,5 kr). Hvis hver anden tilbagevendende læser gav $1, havde vi råd til at hyre en professionel journalist på deltid.

Vil du være sikker på at se de nyeste artikler fra killjoy.dk?
Så kan du skrive dig op til vores gratis e-mail service.