Laura er organisator, foredragsholder, meningsdanner og digter.
Laura kalder sig anarkist og cyborgfeminist. Hun er meget optaget af sprogmagt, og har været med til at opstarte DO:TOPIA, SlutWalk Copenhagen, Kontorfællesskabet S-rummet og en lang række andre aktivistiske fællesskaber i København.
Hun drømmer om at udgive en bog om sprog og den måde udvalgte begreber og deres definitioner påvirker os - med fokus på diskurser vedrørende transkøn, normbrydende seksuel praksis, køns non-konformitet og femininitet.
Det er Laura som har startet killjoy.dk og står for sidens drift.

Kontakt Laura på: laura@radbonobos.org