Amnesty's 12 anbefalinger til den danske regering

Amnesty International opfordrer den danske regering til at:

 1. Sikre, at transkønnethed bliver fjernet fra Sundhedsstyrelsens diagnosefortegnelse over psykia­triske lidelser.
 2. Sikre, at ingen medicinsk eller psykologisk behandling og/eller terapi behandler kønsidentitet som en lidelse, der kan eller skal kureres eller undertrykkes.
 3. Sikre, at der udarbejdes en egentlig behandlingsvejledning for udredning og behandling af transkønnede med særlig hensyntagen til at sikre, at den transkønnede selv modtager fyldest­gørende vejledning om behandlingens midler og formål og om sine rettigheder, herunder retten til privatliv.
 4. Sikre, at den transkønnede oplyses om formålet med og begrundelsen for de konkrete be­handlingsskridt, således at den transkønnede selv kan give informeret samtykke til de enkelte behandlingsskridt.
 5. Sikre, at sundhedsvæsenet til enhver tid har pligt til at begrunde de enkelte elementer i den påtænkte behandling, særligt når det drejer sig om indhentning af informationer af privat karakter, herunder spørgsmål vedrørende seksuelle vaner, præferencer og lignende.
 6. Sikre, at der alene udredes for specifikke konkurrerende lidelser ved konkret indikation for den pågældende lidelse, og at den transkønnede oplyses fyldestgørende om begrundelsen.
 7. Sikre, at der opstilles rimelige grænser for, hvor langvarig og omfattende en udredning/­observation kan være, inden der skal træffes en afgørelse, og at den transkønnede orienteres grundigt om begrundelsen, hvis tidsgrænserne ikke kan overholdes.
 8. Genetablere privatpraktiserende gynækologers mulighed for at ordinere hormonbehandling til transkønnede.
 9. Sikre, at eksisterende spørgeskemaer og forløb gennemgås nøje, og at ethvert spørgsmål eller andet element, der indebærer risikoen for at krænke retten til privatliv/er af intim karakter fjernes – med mindre det har beviselig og afgørende relevans for at foretage de nødvendige lægefaglige vurderinger.
 10. Sikre, at skemaer og fremgangsmåder, som har deres udspring i behandling af sædeligheds­ forbrydere og karakterafvigere, fjernes fra behandlingen.
 11. Sikre – herunder gennem uddannelsesforløb – at læger, psykologer og andet sundhedsper­sonale, der indgår i/varetager behandlingsforløb for transkønnede,
  1. forstår og respekterer transkønnedes kønsidentitet og
  2. er trænet i vigtigheden af at respektere transkønnede og deres specifikke sundhedsbehov og ­valg.
 12. Sikre, at behandlingsvejledningerne og reform af overordnet tilgang sker i tæt samarbejde med transpersoner og LGBTI­-organisationer.

Denne del af rapporten bliver bl.a. nævnt i:
DET HER HANDLER IKKE OM TRANSPERSONER

Har denne artikel lært dig noget nyt eller bragt værdi til din verden? Ønsker du at se mere fra killjoy.dk?
Vi indsamler penge til sidens drift på patreon.com/killjoydk, hvor man kan opsætte månedlige donationer helt ned til $1 (ca. 6,5 kr). Hvis hver anden tilbagevendende læser gav $1, havde vi råd til at hyre en professionel journalist på deltid.

Vil du være sikker på at se de nyeste artikler fra killjoy.dk?
Så kan du skrive dig op til vores gratis e-mail service.