Amnesty's tale ved foretræde for Folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Helle Jacobsen fra Amnesty Danmark gav d. 15 marts 2016 denne tale ved et foretræde for Folketingets Sundheds og Ældreudvalg. Killjoy har fået lov at bringe taleteksten, og selvom selve foretrædet var omfattet af tavshedspligt, har Helle givet udtryk for, at foretrædet gik godt.

Danmark var engang et foregangsland for LGBTI rettigheder. Vi var det første land i verden til at sikre registreret partnerskab for homoseksuelle og vi fjernede i 1981 homoseksualitet fra Sundhedsstyrelsens diagnosefortegnelse over psykiske lidelser 13 år før WHO.

Transkønnedes menneskerettigheder bliver krænket i Danmark i 2016. Danmark er ikke længere et foregangsland når det kommer til LGBTI rettigheder – i hvert fald ikke for transkønnedes rettigheder. Det kan I ændre! Så Danmark igen bliver et foregangsland.

Amnesty udgav den 1. marts en rapport om transkønnedes adgang til sundhed i Danmark. I rapporten har Amnesty interviewet 10 procent af de transkønnede, som er i behandling på Sexologisk Klinik.
Klinikken har siden de nye retningslinjer 19. december 2014 haft monopol på behandlingen og privatpraktiserende gynækologer må ikke længere ordinere hormoner.

Det er Amnestys klare opfattelse, at fastholdelsen af den psykiatriske diagnose diskriminerer og stigmatiserer transkønnede og medvirker til at vedligeholde negative stereotypier, som stater er forpligtede til at bekæmpe og modarbejde.

Transkønnede skal på Sexologisk Klinik igennem årelange umyndiggørende forløb for at få adgang til hormoner og operationer. Sexologisk Klinik vælger at udrede transkønnede for en lang række psykiatriske lidelser, herunder mental retardering, skizofreni, psykopati, narcissisme, personlighedsforstyrrelser og lade dem gennemgå IQ-test – uden konkret indikation eller mistanke om sådanne lidelser men simpelthen fordi de er transkønnede.

Efter uafhængige psykologers vurdering fremstår denne fremgangsmåde som et udtryk for vilkårlig og uforholdsmæssig behandling, som helt konkret forlænger behandlingen hos Sexologisk Klinik og derfor er udtryk for diskrimination af transkønnede i adgangen til den højest opnåelige sundhed.

Den menneskeretlige beskyttelse af retten til privatliv forudsætter, at man som udgangspunkt kan nægte at afgive oplysninger om personlige og rent private forhold, medmindre disse oplysninger er helt afgørende for forhold af væsentlig samfundsmæssig betydning – på en sådan måde at hensynet til den enkeltes privatliv findes at måtte vige. De samtaler, som transkønnede har været igennem, samt de spørgeskemaer, som Sexologisk Klinik benytter sig af, viser at der sker en systematisk krænkelse af retten til privatliv i udrednings- og observationsforløbet hos Sexologisk Klinik. Af samme årsag må der fremover stilles klare krav til sundhedsmyndighederne om, at de kan påvise en konkret og tvingende nødvendighed og proportionalitet for de personlige og private oplysninger, som de måtte anmode om i Sexologisk Kliniks udrednings- og observationsforløb. Udgangspunktet bør være, at der som udgangspunkt ikke må stilles krav om sådanne oplysninger.

Transkønnede fortæller samtidig, at de frygter, at det vil stille deres sag ringere, hvis de ikke svarer på de stillede spørgsmål. Enkelte har oplyst, at de har oplevet at få den besked, at det ville stille deres sag ringere, hvis de afslår at besvare de nævnte spørgsmål fra behandleren hos Sexologisk Klinik.

Dermed krænkes de transkønnedes ret til selvbestemmelse og privatliv, ligesom deres villighed til at besvare disse spørgsmål får betydning for deres adgang til sundhedsydelser.

Amnesty anbefaler på det kraftigste, at:

  1. I sikrer, at den psykiatriske diagnose fjernes nu! Amnesty vil gerne give udvalget oplysninger om andre lande der har fjernet diagnosen.
  2. I sikrer, at transkønnede ikke længere skal igennem ydmygende og umyndiggørende udredningsforløb på Sexologisk Klinik for at få adgang til hormoner og operationer.

Mange tak for tiden. Det er vigtigt, at I fjerner den psykiatriske diagnose nu. Det er Danmark 2016 – vi må ikke længere acceptere, at en gruppe af borgere får deres menneskerettigheder krænket.
Tak.

Skrevet af Helle Jacobsen, udgivet 3/29/2016 9:42:08 PM.

Uddybende artikler i vidensbanken:
Linksamling om Sexologisk Klinik
Amnesty's 12 anbefalinger til den danske regering

Har denne artikel lært dig noget nyt eller bragt værdi til din verden? Ønsker du at se mere fra killjoy.dk?
Vi indsamler penge til sidens drift på patreon.com/killjoydk, hvor man kan opsætte månedlige donationer helt ned til $1 (ca. 6,5 kr). Hvis hver anden tilbagevendende læser gav $1, havde vi råd til at hyre en professionel journalist på deltid.

Vil du være sikker på at se de nyeste artikler fra killjoy.dk?
Så kan du skrive dig op til vores gratis e-mail service.