Giftigt Sprog: Biologisk Køn

Dette er en arkiveret ordbogsartikel fra 2015. Den er blevet erstattet af en mere opdateret version. Klik her for at se den nye udgave skrevet i 2017.

Biologisk køn er et forvirrende begreb, der kan betyder mange ting, men i de fleste tilfælde mener folk tildelt køn, når de siger "biologisk køn".

Ved brug af begrebet i sin hyppigste betydning, får tildeling af køn en nærmest videnskabelig klang. Det er dog en akademisk pondus, den ikke fortjener. Der er nemlig intet biologisk over det socialt konstruerede køn. Begrebet tager biologien som gidsel i et samfundsmæssigt fænomen, og er med til at fremstille transkønnede identiteter som "konstruerede" og "falske" i modsætning til ciskønnede identiteter som "essentielle" og "ægte".

At omtale en person som værende af et andet køn end det, de selv erklærer sig som, er dog stadigvæk fejlkønnelse, uanset om man sætter biologisk foran.

Når folk alligevel siger biologisk køn, kan det betyde en række ting:

  • Synonym for tildelt køn
  • Synonym for XX eller XY kromosomsammensætninger.
  • Synonym for kønsorganers og/eller sekundære kønskarakteristikas udseende.
  • Synonym for forholdet mellem androgener og østrogener i kroppen.

Undertiden forstås biologisk køn som alle ovenstående definitioner på samme tid. Således defineres "den biologiske kvinde" og "den biologiske mand" som rigide kategorier med en række eksklusive træk:

Biologisk Kvinde Biologisk Mand
tildelt det kvindelige køn ved fødslen tildelt det mandlige køn ved fødslen
XX-kromosomsammensætning XY-kromosomsammensætning
vulva, livmor, æggestokke penis og testikler
barm, kan ikke have skæghår, høj-østrogen-domineret knoglebygning fladt bryst, kan have skæghår, lav-østrogen-domineret knoglebygning
færre androgener, flere østrogener flere androgener, færre østrogener

Selvsagt er disse to kategorier af mennesker ikke dækkende for alle mennesker, og begrebet er i denne forståelse med til at usynliggøre

  • transpersoner, som modtager hormon erstattende terapi eller rekonstruktiv kirurgi på kønsorganer eller bryst,
  • intersexpersoner, der ikke har en kromosomsammensætning, som matcher deres tildelte køn eller kønsorganer, eller som har en sammensætning, der ikke falder inden for XX eller XY,
  • cispersoner, som har en anden hormonsammensætning end forventet af en person med deres tildelte køn - f.eks. pga. tilstande som PCOS eller menopause, eller pga testosteron-blokerende terapi, som f.eks. gives mod prostatakræft.

Ofte bruges især lægevidenskab til at argumentere for, at vi har behov for at kende til et biologisk køn. I forsvar for biologisk køn påstås der, at en læge bliver nødt til at kende en patients biologiske køn for at kunne give den bedste behandling.

Da jeg præsenterede dette forsvar for biologisk køn for en forsamling lægestuderende på Panum Instituttet, grinte de. Det er der to grunde til:
For det første er det sjældent, det er nødvendigt at kende en patients kromosomsammensætning, steroid-tal, kønsorganers udseende eller sekundære kønskarakteristika, og når det bliver nødvendigt, er det som regelt muligt at spørge patienten eller se i dennes journal.
For det andet introducerer begrebet om biologisk køn kun flere mulige fejltagelser og følgende fejlbehandling, såfremt en læge f.eks. antager ud fra en persons juridiske køn, tildelte køn eller kønsorganers udseende, at de må have f.eks. en hormonsammensætning, som de ikke har.

Biologisk køn er altså ikke et særligt effektivt redskab til at kommunikere med, så hvad kan det eller bruges til?

Som dårlig undskyldning for at diskriminere transkønnede!

F.eks. har mange separatistiske kvindefestivaller siden sådan noget kom på mode diskrimineret i forhold til tildelt køn eller udseende på kønsorganer, når det kom til, om de gad anerkende en person som kvinde og derfor lade dem deltage. Der bruges en række dårlige undskyldninger til at udelukke transkvinder fra kvindeseparatistiske festivaller, og biologisk køn er en af dem. F.eks. ved at konstruere en transkvinde som værende biologisk mand, selvom man "anerkender" at hendes "kønsidentitet" er kvindelig.

# Trigger Warning på kommende to paragraffer: seksuel vold, mord, selvmord. #

Langt værre endda, er dog den diskrimination, der finder sted ved fængsling og detention af transpersoner - her igen især transkvinder. Det er kotume at smide transpersoner i fængsel eller detention ud fra en opfattelse af deres "biologiske køn", som oftest vurderes ud fra tildelt køn eller juridisk køn, og da det for mange er svært eller umuligt at få korrigeret sit juridiske køn, er det oftest hipt som hapt. Transkvinder der bliver smidt i mandefængsler, udsættes i langt højere grad end nogen andre fanger for vold, her især seksuel vold. En af de få undersøgelser på området, fandt at 59% [kilde] af de undersøgte transkvinder havde været udsat for seksuel vold.

Til følge af dette, tilbringer transkvinder ofte ekstremt meget tid i isolation, og er i langt højere grad udsat for selvmord og mord. På den ene side, skal man som regelt have gjort noget, man ikke må for at komme i fængsel, men hvis en dom som for en cismand betyder frihedsberøvelse for en transkvinder betyder torturlignende behandling og overhængende livsfare, har man et ulige og inhumant rets- og fængselssystem. Dertil kan også transkvinder der intet galt har gjort blive udsat for samme inhumane forhold, hvis de f.eks. søger asyl i Danmark. Her bliver transkvinder også anbragt på asylcentre for mænd. Vi har allerede en offentlig kendt sag med en transkvinde, der blev udsat for voldtægt i et dansk mandeasylcenter, og senere fik problemer med myndighederne, fordi hun havde flygtet fra asylcentret pga volden.

# Trigger Warning slut. #

På mange måder minder biologisk køn om det engelske begreb sex, og begge begreber er længe blevet brugt til at forklare "forskellene" på ciskønnede og transkønnede ved at fremstille ciskønnede som havende et "biologisk køn" (sex) og et køn (gender), der stemmer overens, hvorimod transkønnede fremstilles som personer, hvor disse ikke stemmer overens. Det gøres formentligt med gode intentioner, men bidrager til anderledesgørelse af transkønnede fra ciskønnede og at transkønnedes identiteter opfattes som mindre ægte end ciskønnede.

Derfor bør idéen om biologisk køn skrottes og det engelske begreb sex ligeså.

Yderligere læsning:
Kønsessentialisme
SEX AND GENDER ARE ACTUALLY THE SAME THING (BUT BEAR WITH ME…) (ekstern)

Har denne artikel lært dig noget nyt eller bragt værdi til din verden? Ønsker du at se mere fra killjoy.dk?
Vi indsamler penge til sidens drift på patreon.com/killjoydk, hvor man kan opsætte månedlige donationer helt ned til $1 (ca. 6,5 kr). Hvis hver anden tilbagevendende læser gav $1, havde vi råd til at hyre en professionel journalist på deltid.

Vil du være sikker på at se de nyeste artikler fra killjoy.dk?
Så kan du skrive dig op til vores gratis e-mail service.

Laura Mølgaard Tams
Skribent

Ordhjul: