GSM (Gender & Sexual Minorities)

Engelsk akronym for Gender and Sexual Minorities.
På dansk: paraplybegreb for personer gjort til minoriteter af køn- og seksualitetsrelaterede normer, alternativt: KSM - Køns og seksualitetsmæssige minoriteter

GSM-forkortelsen er opstået dels ud af et behov for at have en mere koncis og præcis betegnelse for et område, der har tendens til at afstedkomme lange bogstavssupper så som LGBTQIA, der for nogen virker til at blive udvidet med et nyt bogstav for hvert år, der går efterhånden. Ved af afmarkere mere generelt alle de som måtte være påvirket af at falde uden for normer for køn og seksualitet, forsøger begrebet også at gribe eventuelle "uopdagede" minoriteter med affinitet til de mere etablerede grupper, dækket af det mere gængse akronym, LGBT.

Da stadigvæk kun få kender til nyere paraplybegreber som MOGAI og GSM, er begreber som LGBT og LGBTQIA stadigvæk de mest nyttige ved materiale og kommunikation med en bred målgruppe, mens GSM egner sig godt til forskning og andet materiale, der forudsætter mere fagligt kendskab.

Bemærk at GSM ikke er synonym med LGBTQIA. Hvor LGBTQIA baseres på individers selvvalgte identitets-mærkater, måles GSM-medlemsskab mere i de normbrud, som bl.a. men ikke eksklusivt begås af LGBTQIA-personer.

Grupper, der bl.a. går ind under GSM. Ikke komplet liste:
Transkønnede, Interkønnede, Aseksuelle, Polyseksuelle (Biseksuelle, Panseksuelle, mfl.), Homoseksuelle, Kønsnonkonforme personer i øvrigt (f.eks. ciskønnede dragqueens, dragkings ogtransvestitter, ikke-trans identificerende nonbinære og genderqueer personer).

GSM er også akronym for en række andre begreber, heriblandt det meget prominente Global System for Mobile Communications, så husk at konteksten skal være klar, når du bruger dette begreb.

Har denne artikel lært dig noget nyt eller bragt værdi til din verden? Ønsker du at se mere fra killjoy.dk?
Vi indsamler penge til sidens drift på patreon.com/killjoydk, hvor man kan opsætte månedlige donationer helt ned til $1 (ca. 6,5 kr). Hvis hver anden tilbagevendende læser gav $1, havde vi råd til at hyre en professionel journalist på deltid.

Vil du være sikker på at se de nyeste artikler fra killjoy.dk?
Så kan du skrive dig op til vores gratis e-mail service.

Ordhjul: