Giftigt Sprog: Biologisk Køn

Biologisk køn er et forvirrende begreb, der kan betyder mange ting, men i de fleste tilfælde mener folk tildelt køn, når de siger "biologisk køn".

Ved brug af begrebet i sin hyppigste betydning, får tildeling af køn en nærmest videnskabelig klang. Det er dog en akademisk pondus, den ikke fortjener. Der er nemlig intet biologisk over det socialt konstruerede køn. Begrebet tager biologien som gidsel i et samfundsmæssigt fænomen, og er med til at fremstille transkønnede identiteter som "konstruerede" og "falske" i modsætning til ciskønnede identiteter som "essentielle" og "ægte".

At omtale en person som værende af et andet køn end det, de selv erklærer sig som, er dog stadigvæk fejlkønnelse, uanset om man sætter biologisk foran.

Når folk alligevel siger biologisk køn, kan det betyde en række ting:

  • Synonym for tildelt køn
  • Synonym for XX eller XY kromosomsammensætninger.
  • Synonym for kønsorganers og/eller sekundære kønskarakteristikas udseende.
  • Synonym for forholdet mellem androgener og østrogener i kroppen.

Undertiden forstås biologisk køn som alle ovenstående definitioner på samme tid. Således defineres "den biologiske kvinde" og "den biologiske mand" som rigide kategorier med en række eksklusive træk:

Biologisk Kvinde Biologisk Mand
tildelt det kvindelige køn ved fødslen tildelt det mandlige køn ved fødslen
XX-kromosomsammensætning XY-kromosomsammensætning
vulva, livmor, æggestokke penis og testikler
barm, kan ikke have skæghår, høj-østrogen-domineret knoglebygning fladt bryst, kan have skæghår, lav-østrogen-domineret knoglebygning
færre androgener, flere østrogener flere androgener, færre østrogener

Selvsagt er disse to kategorier af mennesker ikke dækkende for alle mennesker, og begrebet er i denne forståelse med til at usynliggøre

  • transpersoner, som modtager hormon erstattende terapi eller rekonstruktiv kirurgi på kønsorganer eller bryst,
  • intersexpersoner, der ikke har en kromosomsammensætning, som matcher deres tildelte køn eller kønsorganer, eller som har en sammensætning, der ikke falder inden for XX eller XY,
  • cispersoner, som har en anden hormonsammensætning end forventet af en person med deres tildelte køn - f.eks. pga. tilstande som PCOS eller menopause, eller pga testosteron-blokerende terapi, som f.eks. gives mod prostatakræft.

Ofte bruges især lægevidenskab til at argumentere for, at vi har behov for at kende til et biologisk køn. I forsvar for biologisk køn påstås der, at en læge bliver nødt til at kende en patients biologiske køn for at kunne give den bedste behandling.

Da jeg præsenterede dette forsvar for biologisk køn for en forsamling lægestuderende på Panum Instituttet, grinte de. Det er der to grunde til:
For det første er det sjældent, det er nødvendigt at kende en patients kromosomsammensætning, steroid-tal, kønsorganers udseende eller sekundære kønskarakteristika, og når det bliver nødvendigt, er det som regelt muligt at spørge patienten eller se i dennes journal.
For det andet introducerer begrebet om biologisk køn kun flere mulige fejltagelser og følgende fejlbehandling, såfremt en læge f.eks. antager ud fra en persons juridiske køn, tildelte køn eller kønsorganers udseende, at de må have f.eks. en hormonsammensætning, som de ikke har.

Biologisk køn er altså ikke et særligt effektivt redskab til at kommunikere med, så hvad kan det eller bruges til?

Som dårlig undskyldning for at diskriminere transkønnede!

F.eks. har mange separatistiske kvindefestivaller siden sådan noget kom på mode diskrimineret i forhold til tildelt køn eller udseende på kønsorganer, når det kom til, om de gad anerkende en person som kvinde og derfor lade dem deltage. Der bruges en række dårlige undskyldninger til at udelukke transkvinder fra kvindeseparatistiske festivaller, og biologisk køn er en af dem. F.eks. ved at konstruere en transkvinde som værende biologisk mand, selvom man "anerkender" at hendes "kønsidentitet" er kvindelig.

# To paragraffer skjult pga. trigger warning for seksuel vold, mord, selvmord. #
# (Klik her for at vise dem) #

På mange måder minder biologisk køn om det engelske begreb sex, og begge begreber er længe blevet brugt til at forklare "forskellene" på ciskønnede og transkønnede ved at fremstille ciskønnede som havende et "biologisk køn" (sex) og et køn (gender), der stemmer overens, hvorimod transkønnede fremstilles som personer, hvor disse ikke stemmer overens. Det gøres formentligt med gode intentioner, men bidrager til anderledesgørelse af transkønnede fra ciskønnede og at transkønnedes identiteter opfattes som mindre ægte end ciskønnede.

Derfor bør idéen om biologisk køn skrottes og det engelske begreb sex ligeså.

Yderligere læsning:
Kønsessentialisme
SEX AND GENDER ARE ACTUALLY THE SAME THING (BUT BEAR WITH ME…) (ekstern)

Udgivet af , .