Giftigt sprog: Født i den forkerte krop

"Født i den forkerte krop" er en sygeliggørende og generaliserende trope om transkønnede, som især cispersoner elsker at bruge, fordi den er "nem at forstå". Men den er baseret på en misforståelse og undertrykker transkønnede.

Tropen er især elsket blandt journalister, der gerne vil servere en let spiselig og underholdende (dvs. eksotiserende) stereotyp overfor et ikke indviet publikum, men bliver desværre også brugt af personer, der oprigtigt ønsker det bedste for transkønnede. Tilmed tager transkønnede også selv tropen til sig, fordi den er så udbredt - til stor skade for deres selvbillede.

“Født i den forkerte krop” sælger godt, fordi den spiller sammen med den kønsessentialistiske opfattelse, at kroppe har et køn, at hjernen har et køn, og at transkønnede således er mennesker, der er født med forskelligt kropsligt og åndeligt køn. Denne pseudovidenskabelige misforståelse af transkønnethed kendes også som Harry Benjamin Syndrome - navngivet efter en hvid ciskønnet læge, som “opdagede” transkønnede. Den er dog blevet bevist videnskabeligt uredelig siden, og er til stor skade for transkønnede i og med at den stadigvæk bliver brugt som argument for at opfatte transkønnede som psykisk syge.

En transkønnet person er ikke defineret af at have en "forkert" krop eller en krop, de ikke bryder sig om. Transkønnede er blot personer, der ikke identificerer med det køn, de blev tildelt ved fødsel. Transkønnethed beskriver kun et problem affødt af en social konstruktion og kotumen at kønne børn ved fødsel, og er ikke bundet i nogen fysisk tilstand.
Og dog er kropsdysfori udbredt blandt transkønnede, og mange ønsker at ændre på sin krop gennem hormonterapi eller reparativ kirurgi, men dette er ikke universelt for alle transkønnede, og derfor bliver vi nødt til at holde op med at beskrive transkønnede som “født i den forkerte krop”.

At det ikke er indlysende for enhver, at det er sygeliggørende og skadeligt at kalde transkønnedes kroppe “forkerte” er mig et under.

Transkønnede er født på præcis samme måde som ciskønnede - det vi har brug for er, at der bliver snakket om, at vi bliver tildelt køn ved fødsel og ikke om, hvordan vi er født.

Har denne artikel lært dig noget nyt eller bragt værdi til din verden? Ønsker du at se mere fra killjoy.dk?
Vi indsamler penge til sidens drift på patreon.com/killjoydk, hvor man kan opsætte månedlige donationer helt ned til $1 (ca. 6,5 kr). Hvis hver anden tilbagevendende læser gav $1, havde vi råd til at hyre en professionel journalist på deltid.

Vil du være sikker på at se de nyeste artikler fra killjoy.dk?
Så kan du skrive dig op til vores gratis e-mail service.

Ordhjul: